Ett luftgevär är en typ av handeldvapen som är konstruerat för att avfyras från luften. Luftgevär finns i en mängd olika kalibrar och utföranden, bland annat enkelskjutande, flerskjutande och halvautomatiska. De används för en mängd olika ändamål, bland annat för  →